459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Úpal z tepla, sluneční úžeh

Popis úpalu a úžehu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Udržení optimální tělesné teploty navzdory podmínkám v okolním prostředí je velmi důležitou funkcí organismu. Stálá tělesná teplota je nutná pro činnost lidského metabolismu. Optimální tělesná teplota je u lidí mezi 36 - 37°C. Centrum termoregulace je v mozku (v hypothalamu), kde jsou vyhodnocovány signály z receptorů umístěných v kůži a jiných orgánech.

Etipatogeneze (příčiny a mechanizmus onemocnění)

Úpal vzniká nahromaděním tepla v těle působením vysoké teploty na organismus. Dochází k tomu, že organismus už není pomocí termoregulace schopen odvést z těla dostatek tepla a dochází ke zvýšení tělesné teploty.

Úžeh je naproti tomu přehřátí působením slunečního záření (typicky nadměrné slunění především hlavy).

Příčiny

  • působení vysoké teploty na celý organismus
  • dehydratace organismu (nedostatečný pitný režim)
  • přímé sluneční záření na oblast hlavy

Příznaky

Úpal i úžeh se projevují především bolestí hlavy, zmateností, motáním hlavy, zvracením, horečkou. Může dojít až ke ztrátě vědomí, omdlévání, bušení srdce, zrychlený tep.

Komplikace

Lehčí formy úpalu a úžehu vyvolávají nevolnost a zamezují tak běžným činnostem a nutí člověka minimálně půl dne odpočívat. Těžší formy mohou způsobit puchýř, mozol, vyvolat až otok mozku a dlouhodobější ztrátu vědomí.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Je důležité přesunout postiženého člověka do stínu nebo chladnější místnosti. Zajistit dostatečný přísun tekutin (pitný režim) a klidový režim.

(Informační zdroje stránky)